Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици. Технички преглед изведених радова на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици.