Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица у Панчеву.