Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра. Техничка контрола техничке документације за изградњу пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра. Технички преглед радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра.