Израда кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде

Радови обухватају израду израду техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације од улице Светозара Милетића до раскрснице улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде Панчево у дужини од 250 метара. Извођач је уведен у посао 3.априла 2017.године а рок за завршетак радова је 40 календарских дана.