Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичке стазе Старчево-Омољица

Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице.