Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од бр.106 до бр. 116

Израда техничке документације за радове на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до броја 116 у Панчеву.Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације. Извођење радова на изградњи кишне канализације. Технички преглед радова на изградњи кишне канализације.