Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву

Израда техничке документације на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву,у дужини од 1700 метара. Техничка контрола техничке документације за изградњу приступног пута за регионалну депонију у Панчеву.