Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ – Црепаја са заштитом постојећег нафтовода

Израда техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја.Техничка контрола техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја. Извођење радова на заштити постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја. Технички преглед радова на заштити постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја.