Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром

Извођење радова на изградњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву.