Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“

Израда техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“.Техничка контрола техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Технички преглед изведених радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“