Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром. Техничка контрола техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром.