Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву

Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву.