Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево – Ковин)

Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево – Ковин).