Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново

Израда техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново