Извођење радова – Пројекат јавног осветљења државног пута Iб реда бр.10 у улици Новосељански пут,пролаз кроз Панчево

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву. Технички преглед изведених радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву.