Машинска школа „Панчево“ – израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове

Израда техничке документације за потребе реконструкције И изградње терена за мале спортове У Машинској школи „Панчево“.