МЗ Старчево – израда пројекта уређења Трга Неолита (трећа фаза)

Израда техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза). Техничка контрола пројектно-техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза).