Улица Наделска – МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања рађена је улица Наделска дужине 60 метара и ширине 2,30 метара.