Насеље „Мали Рит“ – саобраћајница

Радови на саобраћајници у насељу „Мали Рит“ су обухватали потез од улице Марка Краљевића до постојећег туцаничког пута у насељу „Мали Рит“. Дужина пута на коме су изведени радови је 650 метара.
Радовима је обухваћено проширење постојећег пута и уређење зеленила поред обе стране Грејдером а након тога ваљком,како би пут био чвршћи. Израђен је и цевасти пропуст од бетонских цеви на најнижој тачки пута да се не прелива вода услед падавина,већ да отиче испод и не оштећује пут. Након тих радова се урадило насипање дробљеног камена агрегата.