Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново

Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново – паркинг испред гробља.