Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације

Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву. Технички преглед радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву.