Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева

Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева за период од 01.06.2017. до 31.05.2017.