Техничка школа „23.мај“ Панчево – израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове

Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње терена за мале спортове у Техничкој школи „23.мај“ Панчево.