Улица Бориса Кидрича (од улице Тамишке до улице Млинске) – МЗ Глогоњ

Према пројекту МЗ Глогоњ и уз помоћ Града као оснивача ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ је у склопу периодичног одржавања извела радове на улици Бориса Кидрича (од улице Тамишке до Млинске). МЗ Глогоњ је урадила пројекат по којем ЈП „Дирекција“ извела радове на периодичном одржавању поменуте улице.
Пројектом је предвиђено асфалтирање улице Бориса Кидрича у дужини од 623,23 метра. Изграђена је саобраћајница у ширини од 4 метара,кишни канали дуж улице,а у оквиру ових радова црква у МЗ Глогоњ је добила 7 паркинг места испред цркве.