Улица Бориса Кидрича (од Змај Јовине Улице до краја парцеле) МЗ „Банатско Ново Село“- периодично одржавање

Урађено је асфалтирање улице Бориса Кидрича у дужини од 973 метра, изградња саобраћајнице у ширини од 5 метара. Такође, израђени су кишни канали дуж улице и постављена је комплетна саобраћајна сигнализација.