Улица Скадарска – изградња пешачке стазе

У улици Скадарској изведени су радови на изградњи десног тротоара од пруге Панчево – Зрењанин до улице Власинске у ширини од 1,5м и дужини од око 1000м.