Улица Зимска МЗ „Старчево“ – периодично одржавање

По захтеву МЗ Старчево у овом насељеном месту у склопу периодичног одржавања је рађена улица Зимска,дужине 90 метара и ширине 2,50 метара где се такође преко калдрме вршило асфалтирање.