Уређење пословне инфраструктуре у МЗ Старчево

Извођење радова на уређењу пословне инфраструктуре у МЗ Старчево. Средства обезбеђена од стране АП Војводине.