ЈН А10/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја парцеле) у Банатском Новом Селу

ЈН А10/2016 – Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја парцеле) у Банатском Новом Селу

РОК ИСТИЧЕ 22.07.2016. године