ЈН А102/2016 – израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице на пијаци у Глогоњу (инжењеринг- „кључ у руке“)