ЈН А107/2015-УСЛУГЕ-Редовно одржавање улица и путева у зимском периоду 15.11.2015. – 31.03.2016. године