ЈН А108/2016 – РАДОВИ – МЗ Глогоњ – Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже-наставак радова

ЈН А108/2016 – МЗ Глогоњ – Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже-наставак радова

РОК ИСТИЧЕ 29.09.2016. године