ЈН А110/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра у Панчеву по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“

ЈН А110/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра у Панчеву по инжeњеринг систему и систему „кључ у руке“