ЈН А111/2015-Изградња фекалне канализације у Омољици

С ОБЗИРОМ ДА ЈЕ 29.08.2015. СУБОТА-НЕРАДАН ДАН ЗА НАРУЧИОЦА, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА СЕ ПОМЕРАЈУ НА СЛЕДЕЋИ РАДНИ ДАН-ПОНЕДЕЉАК 31.08.2015. ГОДИНЕ