ЈН А118/2016. Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији (електроинсталација, инсталација водовода и канализације, термомашинских инсталација) и грађевинско-занатских радова унутар објекта са заменом фасадне столарије-Амбуланта Долово.