ЈН А119/2016 – РАДОВИ – Накнадни радови-реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора у насељеном месту Јабука

ЈН А119/2016 – Накнадни радови-реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора у насељеном месту Јабука

РОК ИСТИЧЕ 24.10.2016. године