ЈН А12/2016 – РАДОВИ – Постављање рампе за инвалиде у ЈП „Дирекција“ – Змај Јове Јовановића 6

ЈН А12/2016 – Постављање рампе за инвалиде у ЈП „Дирекција“ – Змај Јове Јовановића 6

РОК ИСТИЧЕ 01.08.2016. године