ЈН А122/2016 Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром.