ЈН А130-Израда пројектно-техничке документације з апотребе реконструкције електроинсталација у амбуланти Нови свет у Панчеву