ЈН А130/2015-израда пројектно техничке документације у амбуланти "Нови Свет" у Панчеву