ЈН А13/2016 – РАДОВИ – Изградња фекалне канализације у Омољици-наставак радова

ЈН А13/2016 – Изградња фекалне канализације у Омољици-наставак радова

РОК ИСТИЧЕ 01.09.2016. године