ЈН А132/2015. Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке документације за побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Панчево-Долово).