ЈН А14/2016 – РАДОВИ – Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу

ЈН А14/2016 – Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу

РОК ИСТИЧЕ 22.07.2016. године