ЈН А144/2015. Предмет јавне набавке су радови-накнадни радови на одржавању пословног простора МЗ „Младост“ у улици Сремска бр. 38.