ЈН А146/2015. Предмет јавне набавке су радови – накнадни радови на реконструкцији и доградњи пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора у насељеном месту Јабука.