ЈН А149/2015. Предмет јавне набавке су услуге-пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта „Црни магацин“ у МЗ Старчево.