ЈН-А16/2015-објављивање огласа у локалном недељном листу за потребе ЈП "Дирекција" Панчево за период јануар 2015-31.05.2015. год