ЈН-А19/2015-ДОБРА-Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. jула у насељеном месту Панчеву, са пратећим услугама и радовима на постављању семафора

ЈН-А19/2015-Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. jула у насељеном месту Панчеву, са пратећим услугама и радовима на постављању семафора

РОК ИСТИЧЕ 27.05.2015. године