ЈН А20/2015 – УСЛУГЕ – Геодетска снимања и израда геодетских подлога

37.) 60. ПОСАО

РОК ИСТИЧЕ 20.12.2017. године до 11 h

38.) 61. ПОСАО

РОК ИСТИЧЕ 20.12.2017. године до 12 h

39.) 62. ПОСАО

РОК ИСТИЧЕ 25.01.2018. године до 13 h