ЈН А20/2016 – Oбјављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

ЈН А20/2016 – Oбјављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 22.04.2016. године